PRESENTATION

Håkan Helgetun vid skrivbordet i mottagningen

Jag hjälper dem som har problem med sin hälsa. Ofta är det sådana problem, som den etablerade sjukvården inte förstår eller engagerar sig i.
En utredning kan t.ex. handla om:
- Skall alla fyllningar bytas ut eller är det bara några få som måste tas bort?

I de flesta fall handlar det om guld i kombination med amalgam. En liten amalgamfyllning kan t.ex. ställa till stora problem. I Socialstyrelsens författningssamling 1991:6 står det bl.a.:
"Generellt bör antalet olika legeringar i en och samma munhåla minimeras."

Metaller i munhålan kan orsaka många systemsjukdomar. Bakterier och galvanisk spänning går att eliminera, och då rehabiliterar sig kroppen på ett "mirakulöst" sätt, enligt mina erfarenheter.

Även en dåligt utförd composit eller keramikfyllning, som är otät mellan tand och fyllning, med eventuellt kariesangrepp under, måste bytas ut. Detta uppmärksammas alltför sällan. Dåliga rotfyllningar kan också behöva åtgärdas.

Två olika mätningar utförs, dels mätning av oral galvanism, dels elektroakupunkturmätning, BFD (bioelektronisk funktionsdiagnostik). Mätprotokollen, som erhålls, anger vilka åtgärder som behöver vidtas för att återfå hälsan. Information om vitaminer, mineraler och spårämnen ingår också i rehabiliteringsprogrammet. Rekommendationer till förstående tandläkare och tandhygienister erhålls.

Graden av funktionsstörning i kroppen bestämmer hur mycket man ska åtgärda i munnen.

MUNHÅLAN BORDE UNDERSÖKAS OFTARE.
DEN TILLHÖR MÄNNISKOKROPPEN!

Ring gärna 0490-322 10 för en kort information (gratis).
Du kan också skicka ett mejl till oss med de frågor som berör dig personligen.

På entrésidan finns våra tider för undersökning och tidsbeställning